Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 98 jobs
DOJI
Hà Nội
 • Khả năng hiểu ý cấp trên;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Soạn thảo hợp đồng mua, đơn đặt hàng, đàm phán với nhà cung cấp;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng hiểu ý cấp trên;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng hiểu ý cấp trên;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng hiểu ý cấp trên;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng hiểu ý cấp trên;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có bằng cấp và chứng chỉ về quản lý kinh tế, luật;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.