Không Bằng Cấp jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 748 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Xử lý hỗ trợ các chuyến bay bị delay.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không BAMBOO…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không BAMBOO…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không BAMBOO…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • (KHÔNG SALE, KHÔNG GỌI RA).
 • Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Hãng Hàng Không.