Không Bằng Cấp jobs in Bình Định

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
 • Thỏa thuận tùy theo năng lực.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • bằng cấp nghiệp vụ khách sạn.
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Không ngừng tự nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
 • Thỏa thuận tùy theo năng lực.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • bằng cấp nghiệp vụ khách sạn.
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao.
 • Quản lý két an toàn.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • bằng Kế toán trưởng.
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • bằng cấp nghiệp vụ khách sạn.
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
 • Lưu chứng từ liên quan đến công nợ.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
 • Sơ chế rau, củ, quả cần trong ngày.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Bình Định
 • Bằng cấp (copy công chứng).
 • bằng cấp nghiệp vụ khách sạn.
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp.
ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON
Quy Nhơn
 • Bằng cấp hoặc chứng chỉ về nghề bếp.
 • Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
 • Phòng món ăn và mua hàng).