Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
HRnavi
Bình Dương
 • Năng động, chịu khó, nhanh nhẹn.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Các công việc theo sự phân công của Trưởng Bộ phận hành chính, tổng vụ.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, cẩn thận, chịu khó.
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
 • Biên dịch, phiên dịch tài liệu.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn chuyên gia người Nhật.
 • Age From 25 to 28.
HRnavi
Đồng Nai
 • Nhiệt tình, cẩn thận, chịu khó.
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
 • Biên dịch, phiên dịch tài liệu.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn chuyên gia người Nhật.
 • Age From 25 to 40.
» Create your CV - It only takes a few seconds