Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 54 jobs
Thanh Hằng Beauty Medi Healthcare And Beauty Clini...
Hà Nội
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập - xuất kho kèm chứng từ sổ thuế.
 • Sử dụng thành thạo bộ Office văn phòng:
 • Kiểm kê, lên báo cáo tồn kho hàng tháng, báo cáo trước ngày mồng 5 tháng sau.
Công ty cổ phần đầu tư đô thị Kang Long
Hà Nội
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
Tnhh Liberta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Sam Song Vina
Hải Dương
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
MCG
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Làm công văn khi được yêu cầu.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng và các phần mềm kế toán;
 • Thực hiện các nghiệp vụ như:
Điện Tử Viễn Thông Và Phát Thanh Truyền Hình Quang...
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Cân đối hàng tồn kho, chi phí, doanh thu.
 • Xác định và đề xuất xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Quản lý, sắp xếp, hệ thống hóa văn bản, hồ sơ, chứng từ.
Công ty dược savipham
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng, giỏi excel.
 • Cuối tháng lập báo cáo tồn kho gửi Lãnh đạo Chi nhánh và các phòng ban liên quan tại Công ty.
 • Đôn đốc thu hồi công nợ.
Nhựa PATCO
Quảng Nam
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản
Hà Nội
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
Công ty Cổ phần Dược phẩm An Hưng
Hà Nội
 • Cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Thành thạo tin học văn phòng:
 • Nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Các loại phụ cấp điện thoại….