Khó Văn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Unlisted Company (undo) Kế toán kho (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
Bình Dương
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền…
» Create your CV - It only takes a few seconds