Khó Văn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) VPBank AMC - Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
VPBank AMC - Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàn...
Mỹ Tho
9.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tốt nghiệp THPT trở lên;
VPBank AMC - Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàn...
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tốt nghiệp THPT trở lên;
VPBank AMC - Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàn...
Biên Hòa
9.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tốt nghiệp THPT trở lên;

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds