Khó Văn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: VPBank (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 25 jobs
Bình Dương
 • Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).
 • Đảm bảo không có sai sót trong các giao dịch tiền mặt,…
 • Đảm bảo không có sai sót và luôn tuân thủ quy định về an toàn kho quỹ.
 • Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động…
Hà Nội
 • Đảm bảo không có sai sót và luôn tuân thủ quy định về an toàn kho quỹ.
 • Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động…
Hải Dương
 • Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).
 • Đảm bảo không có sai sót trong các giao dịch tiền mặt,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Bắc Giang
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó;
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, …;
 • Thực hiện các tác nghiệp để thu hồi nợ (điện thoại, gửi văn…