Khó Văn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: VPBank (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 21 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,…