Create your CV - It only takes a few seconds

Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên

 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Vị trí Giao dịch viên.

Giám đốc PGD Đồng Văn

 • Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịch Đồng Văn - Họ và tên ứng viên.
 • Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịch Đồng Văn - Họ và tên ứng viên.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên

 • Sơn La - PGD Thuận Châu - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại PGD Sông Hinh

 • Phú Yên - PGD Sông Hinh - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Chuyên viên Khách hàng

 • Hưng Yên - PGD Khoái Châu - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Trụ sở chính Chi nhánh và Phòng Giao dịch Khoái Châu, Văn Giang.
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Các vị trí Chuyên viên

 • Hải Phòng - PGD Tiên Lãng - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ H...

 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Để tìm hiểu thêm thông tin về các vị trí tuyển dụng khác tại Quảng Trị hoặc các vị trí…

Giám đốc Phòng Giao dịch Định Quán

 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, chi tiêu, công tác kế toán, hoạt động giao dịch kho quỹ,...
 • Tổ chức triển khai việc quản lý dòng tiền TKBĐ cho…

Giám đốc Phòng giao dịch các huyện

 • Ngân hàng và văn bản thống nhất giữa VNPOST và LPB.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, chi tiêu, công tác kế toán, hoạt động giao dịch kho quỹ,...

Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng Khách hàng, Chuyên viên Khác...

 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.