Khó Văn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 29 jobs
 • Hỗ trợ Trưởng quỹ thực hiện các công việc tại kho quỹ:
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • CỤ THỂ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Thực hiện các công việc tại kho quỹ:
 • Khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng cơ bản.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Viết báo cáo, văn bản.
 • Soạn thảo văn bản, hợp đồng tín dụng;
 • Hỗ trợ Trưởng quỹ thực hiện các công việc tại kho quỹ:
 • PGD lớn Bình Tân, Chi nhánh Nhà Bè.
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (làm việc tại Rạch Giá):
 • Phó Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ.
 • Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất công tác kiểm tra an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt, ấn chỉ giấy tờ có giá, TSBĐ lưu kho, hành trình tiếp quỹ, ATM, …….
 • Xây dựng văn bản, quy trình, quy định liên quan đến thẩm định giá.
 • Thực hiện định giá tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản, hàng tồn kho, giấy tờ có giá,…).
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, chi tiêu, công tác kế toán, hoạt động giao…
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ:
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, chi tiêu, công tác kế toán, hoạt động giao dịch kho quỹ,...
 • Tổ chức triển khai việc quản lý dòng tiền TKBĐ cho…