Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Ứng viên biết võ thuật.
 • Phú Yên - PGD Sông Hinh - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Phòng Giao dịch Khoái Châu, Văn Giang.
 • Hưng Yên - PGD Khoái Châu - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định…
 • Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất công tác kiểm tra an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt, ấn chỉ giấy tờ có giá, TSBĐ lưu kho, hành trình tiếp quỹ, ATM, …….
 • Viết báo cáo, văn bản.
 • Soạn thảo văn bản, hợp đồng tín dụng;
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất công tác kiểm tra an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt, ấn chỉ giấy tờ có giá, TSBĐ lưu kho, hành trình tiếp quỹ, ATM, …….
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (làm việc tại Rạch Giá):
 • Phó Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ.
 • Hà Nam - PGD Bình Lục - Chuyên viên Khách hàng - Nguyễn Văn A).
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Giám đốc Phòng Giao dịch Khoái Châu, Văn Giang.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, chi tiêu, công tác kế toán, hoạt động giao dịch kho quỹ,...
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Tham gia Ban quản lý kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: