Create your CV - It only takes a few seconds

Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs

Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Bình Định

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Bình Định
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Quảng Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Thái Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Thái Bình +26 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Phú Yên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Phú Yên
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Tiền Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Tiền Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Thừa Thiên - Huế
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - An Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
An Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Bình Thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Bình Thuận
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Khánh Hòa
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Điện Biên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Điện Biên
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Hậu Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Đắk Lắk
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Trình Dược Viên - Quảng Trị

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ
Quảng Trị
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có công việc làm ổn định lâu dài.
 • 217 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 , Quận Tân Bình , Hồ Chí…

Get new jobs for this search by email