Create your CV - It only takes a few seconds

Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

Nhân Viên Nhập Liệu Văn Phòng

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Nhập Liệu Văn Phòng trong ngành Mỹ phẩm - Trang sức, Hành chính - Văn phòng, Hàng…

Nhân Viên Admin Văn Phòng

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Admin Văn Phòng trong ngành Nhân sự, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh:
 • Trúng tuyển đi làm ngay.

Nhân Viên Hành chánh Văn Thư- Lưu Trữ

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo văn bản nhanh các loại văn bản, tài liệu của công ty.
 • Nhận và đóng dấu kiểm soát công văn đến, công văn đi, các loại hồ sơ, chứng từ.

Nhân Viên Lễ Tân - Văn Thư

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phô tô tài liệu, đánh máy, duyệt thể thức văn bản, văn phòng.
 • Đánh máy văn bản, kiểm tra thể thức văn bản, đóng dấu và vào số các văn bản, luân chuyển văn bản…

Nhân Viên Văn Phòng Hành Chánh

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Văn Phòng Hành Chánh trong ngành Thư ký - Trợ lý, Hành chính - Văn phòng được tuyển…

Nhân Viên Trợ Lý hành chánh Văn Phòng

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Trợ Lý hành chánh Văn Phòng trong ngành Mỹ phẩm - Trang sức, Hành chính …

Nhân Viên Hỗ Trợ Thư Ký Nhân Sự

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hỗ Trợ Thư Ký Nhân Sự trong ngành Nhân sự, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng…

Nhân Viên Soạn Thảo Văn Bản & Quản Lý Hồ Sơ

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Soạn Thảo Văn Bản & Quản Lý Hồ Sơ trong ngành Hành chính - Văn phòng…

Nhân Viên Admin Nhân Sự

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ, công văn đến, công văn đi.
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • Lập hợp đồng, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị…

Tuyển Dụng Nhân Viên Hỗ Trợ Nhân Sự

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN ĐẠT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tính chịu khó học hỏi để cầu tiến.
 • Phụ trách các vấn đề về văn bản, chúng từ và quản lý giấy tờ sổ sách liên quan đến công việc.
 • Có cơ hội thăng tiến cao.