Create your CV - It only takes a few seconds

Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, soạn thảo văn bản tốt.
 • Các văn bằng, chứng chỉ:
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.
 • Đối với vị trí Nhân viên văn phòng:
Hà Nội
 • Tuyển dụng cán bộ làm việc tại Kho lưu trữ - Văn phòng.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức thi tuyển cán bộ làm việc tại…
Hà Nội
 • Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW);
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • File scan các văn bằng, chứng chỉ gốc:
 • Có khả năng viết, tham gia xây dựng văn bản chế độ của hệ…
Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Theo dõi xuất/nhập kho của Phòng Tổ chức hành chính.
 • Tổng hợp, rà soát nhu cầu văn phòng phẩm, ấn chỉ, quà tặng…của các đơn vị…
Hà Nội
 • Tuyển dụng cán bộ làm việc tại Kho lưu trữ - Văn phòng.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức thi tuyển cán bộ làm việc tại…
Hà Nội
 • File scan các văn bằng, chứng chỉ gốc:
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…).
 • Soạn dự thảo văn bản chỉ đạo về việc xử lý tranh chấp.
Hà Nội
 • Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW);
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • File scan các văn bằng, chứng chỉ gốc:
 • Có khả năng viết, tham gia xây dựng văn bản chế độ của hệ…
Hà Nội
 • Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW);
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • File scan các văn bằng, chứng chỉ gốc:
 • Có khả năng viết, tham gia xây dựng văn bản chế độ của hệ…
Hà Nội
 • Nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chế độ trong lĩnh vực hoạt động của TTNHS.
 • Kỹ năng viết và soạn thảo văn bản, sử dụng các công cụ…
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, soạn thảo văn bản tốt.
 • Các văn bằng, chứng chỉ:
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.
 • Đối với vị trí Nhân viên văn phòng: