Khó Văn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 47 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • + Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • Hồ Chí Minh (Không bắt buộc mỗi ngày phải đến văn phòng, làm việc theo khu vực được phân công).
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Trải nghiệm văn hóa Pru - chuyên nghiệp:
 • Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • + Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • Hồ Chí Minh (Không bắt buộc mỗi ngày phải đến văn phòng, làm việc theo khu vực được phân công).
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • Không phải tìm kiếm khách hàng, chỉ nhận hồ sơ theo lịch đã hẹn trước đó.
 • Phép năm 12 ngày / năm.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường (Không bắt buộc mỗi ngày phải đến văn phòng, làm việc theo khu vực được phân công).
 • Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trải nghiệm văn hóa Pru - chuyên nghiệp:
 • Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi thực hiện lời hứa với nhân viên của mình thông qua việc quan tâm và chia sẻ một môi trường làm việc với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng thông qua…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trải nghiệm văn hóa Pru - chuyên nghiệp:
 • Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Trải nghiệm văn hóa Pru - chuyên nghiệp:
 • Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, thân thiện.
 • 80% khách hàng đã được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales.