Create your CV - It only takes a few seconds

Khí Đốt Pv Tây Bắc- O989336813 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên Nam /Nữ bơm xăng E5 RON92-II - Không kinh nghiệm

khí đốt PV Tây Bắc- O989336813
Lạng Sơn
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Chia 2 thời gian làm như sau:
  • Ứng viên được lựa chọn ca cố định hoặc đổi ca.
  • Công việc chính bơm xăng RON95,...và thu tiền khách hàng.
  • Ms Vân Anh lt;br / gt;

Nam,nữ Bơm xăng Dầu RON95 ( Không yêu cầu kinh nghiệm )

khí đốt PV Tây Bắc- O989336813
Yên Bái
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY CẦN TUYỂN 20 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG lt;br / gt;
  • KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - ĐĂNG KÍ ĐI LÀM NGAY lt;br / gt;
  • Ms Vân Anh lt;br / gt;

Nhân viên Nam/Nữ bán hàng xăng E5 RON92 -Không kinh nghiệm

khí đốt PV Tây Bắc- O989336813
Điện Biên
  • CÔNG TY CẦN TUYỂN 20 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG lt;br / gt;
  • KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - ĐĂNG KÍ ĐI LÀM NGAY lt;br / gt;
  • Ms Vân Anh lt;br / gt;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email