Create your CV - It only takes a few seconds

Khách Sạn Dic Star jobs in Vĩnh Phúc

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kỹ thuật viên âm thanh - ánh sáng

Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc -.
  • Chương trình ưu đã dành cho CBCNV tại khách sạn.
  • Được phát đồng phục và bữa ăn theo ca tại khách sạn.
  • Ngày Bắt đầu Dự kiến:

Nhân viên kỹ thuật

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc.
  • Công Ty CP Toàn Thắng.
  • Điện / Điện tử / Điện lạnh , Sản xuất / Vận hành sản xuất , Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email