Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Quản lý dự án new

Việc Ơi Client
Hà Nội
19.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia hỗ trợ các dự án đang chạy, dự báo, đánh giá , đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho dự án.
  • Chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản:

Trưởng phòng dự án lên đến 23 triệu HCM

Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tài chính và tiêu chuẩn kỹ thuật;
  • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động của dự án, Trưởng phòng Dự…

GIÁM ĐÓC DỰ ÁN - THU NHẬP 2500USD

Việc Ơi Client
Bình Dương
40.000.000 - VNĐ55.000.000 VNĐ một năm
  • Về kĩ thuật lt;br / gt;
  • Làm cầu nối giữa khách hàng Nhật bản và đội ngũ phát triển Việt Nam về các yêu cầu kỹ thuật lt;br / gt;
  • Quản lý BSE lt;br / gt;

QUẢN LÝ DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO

Việc Ơi Client
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia vào công việc thiết kế phần mềm, ứng dụng cho các khách hàng trong ngành bán lẻ, quản lý bán hàng, hỗ trợ quá trình triển khai kỹ thuật, giải đáp QA,…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email