Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 54 jobs
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Tham gia vào việc phát triển các dự án Game cho Điện thoại thông minh (Smartphone).
 • Làm việc tại một trong 03 thành phố:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Toàn thời gian cố định.
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, bảo trì.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học – kỹ thuật.
 • Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí.
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Toàn thời gian cố định.
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch (tiếng Nhật).
 • Toàn thời gian cố định.
CareerLink’s Client
Đồng Nai
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất và quản lý kỹ thuật, chất lượng và sản lượng của bộ phận.
 • Quản lý máy móc, con người.
CareerLink’s Client
Đồng Nai
 • Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa, Kỹ thuật điện - điện tử.
 • Hiểu biết về kỹ thuật điện và sử dụng AutoCAD.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật tự…
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học – kỹ thuật.
 • Có trách nhiệm lập trình và phát triển toàn phần hoặc một phần các phần mềm tích hợp, hệ thống kiểm soát…
CareerLink’s Client
Đồng Nai
 • Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí.
 • Nhận yêu cầu từ công ty mẹ ở Nhật, triển khai thiết kế CAD và lập trình PLC cho các thiết bị điện tự động hóa.
CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật, IT.
 • Thiết kế & phát triển hệ thống phân phối.
 • Duy trì và phát triển các trang web cổng thông tin.
 • Toàn thời gian cố định.