Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • 1 năm kinh nghiệm trở lên làm kỹ thuật viên.
 • Thực hiện kiểm tra máy tại cảng, xưởng, kiểm tra máy trước khi bàn giao cho khách hàng, kiểm tra máy định kỳ hoặc…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • 1 năm kinh nghiệm trở lên làm kỹ thuật viên sửa chữa xe nâng.
 • Thực hiện kiểm tra máy tại cảng, xưởng, kiểm tra máy trước khi bàn giao cho khách hàng, kiểm tra…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Bảo Trì - Sửa Chữa,Cơ Khí,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 7 từ 7h50-16h20 (Thứ 7 nghỉ cách tuần).
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, theo tiêu chuẩn Nhật.
 • Lập trình máy CNC dưới sự chỉ đạo của team leader.
 • Working time: Thứ 2 – Thứ 6:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Chịu trách nhiệm về Kỹ thuật Sản xuất (máy móc):
 • Cơ Khí,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ công ty Mẹ và hướng dẫn lại (sẽ làm việc trực…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 năm kinh nghiệm trở lên làm kỹ thuật viên.
 • Thực hiện kiểm tra máy tại cảng, xưởng, kiểm tra máy trước khi bàn giao cho khách hàng, kiểm tra máy định kỳ hoặc…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1 năm kinh nghiệm trở lên làm kỹ thuật viên sửa chữa xe nâng.
 • Thực hiện kiểm tra máy tại cảng, xưởng, kiểm tra máy trước khi bàn giao cho khách hàng, kiểm tra…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Cơ Khí,Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Thiết kế tủ điện (phần cứng bằng Autocad) cho máy kiểm tra, máy lắp ráp....
 • Working time: Thứ 2 – Thứ 6:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, điện tự động hóa, kỹ thuật cơ khí...
 • Lậρ kế hoạch, theo dõi bảo trì máy móc thiết Ƅị, đảm bảo máy hoạt động…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Thiết kế tủ điện (phần cứng bằng Autocad) cho máy kiểm tra, máy lắp ráp....
 • Có thể đọc hiểu bản vẽ, đi dây tủ điện, đi dây máy.