Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 72 jobs
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật FPT.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT – Tuyển Nhân viên Kỹ Thuật.
 • Bao gồm mức lương cứng dựa trên năng lực + lương doanh số (đối với…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật vị trí IT-Helpdesk - FPT Telecom.
 • Bao gồm mức lương cứng dựa trên năng lực + lương doanh số (đối với NVKD) hoặc phụ cấp (đối với NV kỹ…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT - Tuyển kỹ thuật viên hỗ trợ mảng kênh truyền.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông,…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Làm việc với nhà thầu phụ về các yêu cầu kỹ thuật thực hiện trong dự án.
 • Bao gồm mức lương cứng dựa trên năng lực + phụ cấp (đối với NV kỹ thuật).
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Bao gồm mức lương cứng dựa trên năng lực + lương doanh số (đối với NVKD) hoặc phụ cấp (đối với NV kỹ thuật).
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT - Tuyển IT helpdesk.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Bao gồm mức lương cứng dựa trên năng lực + lương doanh số (đối với NVKD) hoặc phụ cấp (đối với NV kỹ thuật).
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Làm việc với nhà thầu phụ về các yêu cầu kỹ thuật thực hiện trong dự án.
 • Lập hồ sơ kỹ thuật của dự án và bàn giao cho các bên liên quan (khách hàng, bảo hành,…)…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Dịch vụ điện toán đám mây (GIO Cloud):
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (có đủ thông tin cá nhân như ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện tại, học vấn, kinh nghiệm làm việc,…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển kỹ thuật viên FPT.
 • CNTT, Điện tử viễn thông.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật:
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT - Tuyển Kỹ sư Voice.
 • Hỗ trợ xử lý lỗi cho khách hàng.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các lỗi kỹ thuật ở mức cơ bản liên quan đến các dịch vụ do Cty cung cấp.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Có đầy đủ các thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh,…