Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Quảng Ninh
 • KỸ SƯ KỸ THUẬT KINH DOANH:
 • Hệ thống kỹ thuật công trình, điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện lạnh, cơ khí, tự động hóa, máy xây dựng….
 • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Kiểm tra thông tin công trình và đặc tính kỹ thuật các loại thang máy, thang cuốn trước khi đặt hàng với.
 • Nhận hồ sơ trực tiếp, không nhận qua đường bưu điện, e…
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối kỹ thuật và chuyên ngành an toàn/ bảo hộ lao động.
 • KỸ SƯ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG:
 • Phạm vi thực hiện công việc:
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Hệ thống kỹ thuật công trình, điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện lạnh, cơ khí, tự động hóa, máy xây dựng….
 • CHỈ HUY CÔNG TRÌNH (02 nam).
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • KỸ SƯ KỸ THUẬT KINH DOANH:
 • Hệ thống kỹ thuật công trình, điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện lạnh, cơ khí, tự động hóa, máy xây dựng….
 • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Nha Trang
 • Hệ thống kỹ thuật công trình, điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện lạnh, cơ khí, tự động hóa, máy xây dựng….
 • Tiếng Anh giao tiếp, nghe nói đọc viết.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hệ thống kỹ thuật công trình, điện, điện tử, điện tử viễn thông, cơ khí, tự động hóa, máy xây dựng...
 • Có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh thang máy…
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • KỸ SƯ KỸ THUẬT – KINH DOANH:
 • Hệ thống kỹ thuật công trình, cơ khí, điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện lạnh, tự động hóa, xây dựng, máy xây dựng….

We have removed 13 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds