Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Construction Site supervision (Quality, Volume, Safety Environment).
 • Support the Project/Design Manager in the Design Phase of the…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Plan and execute preventive and predictive maintenance works to ensure these tasks in compliance with the Company standards and…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kỹ thuật;
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc nhóm và khả năng thuyết phục…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá, xây dựng phương án đầu tư dự án điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, …);
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về đầu tư xây dựng, quản lý dự án…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Maintain good relationship with TTI PRC RYOBI REL LAB;
 • Coordinate with PRC Lab on all testing related;
 • Overall manage all lab issue;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Perform engineering calculations with respect to strength of materials, speeds, horsepower, temperature, pressure, force, etc. as…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Design HVAC system (VRF system, ventilation system, etc.).
 • As Spec-in Activity with CAD operation.
 • Being capable of Advanced English.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Productivity and product quality management.
 • Control operation working standard (CTP, CTQ) in the process.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Machine equipment (air conditioning, sanitation, fire extinguishing, various UTY) or electric equipment (high pressure / low pressure)…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích và hiệu suất Báo cáo của bản tin điện tử.
 • Thực hiện và quản lý kênh tiếp thị, truyền thông qua email, các bản tin điện tử.
 • Toàn thời gian cố định.