Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Kỹ Sư Thiết Kế Điện - Điện Tử (N2- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kỹ Sư Thiết Kế Điện - Điện Tử (N2- làm ở Nhật).
 • Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí.
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh,…

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí ( N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí ( N2- Làm ở Nhật).
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kỹ Sư Cơ Điện Tử (JLPT N2 - Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kỹ Sư Cơ Điện Tử (JLPT N2 - Làm việc ở Nhật).
 • Mai Hiền qua số điện thoại và email dưới đây.
 • Phòng 302, NK Building, 270-272 Cộng Hòa, P.13 Q.

Kỹ Sư Phần Mềm (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Kỹ Sư Phần Mềm (N2- Làm ở Nhật).
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

System Engineer (N2)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 3,300 USD - 4,700 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Game Development Engineer (Tiếng Nhật N1- làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 3,000 USD - 4,500 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Web Developer (LAMP, N2)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 2,500 USD - 4,400 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Project Manager (N2)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 3,300 USD - 4,700 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Programmer (N2)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 3,000 USD - 3,900 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

iOS Developer (N2)

CareerLink’s Client
Việt Nam
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 3,000 USD - 5,000 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email