Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY TNHH IVI
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Giám sát việc thực thi các qui trình, qui định, phương pháp kỹ thuật để quản lý chất lượng theo hướng chủ động, phòng chống.
  • Nữ, tuổi từ 24 trở lên.
» Create your CV - It only takes a few seconds