Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 155 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide advice to senior management on all aspects of engineering support, environmental controls and the operational efficiency of the property.
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +2 locations
 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc và giỏi tiếng Anh chuyên ngành, đặc biệt xử lý tốt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng đội ngũ cơ sở event ở các trung tâm, đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động và toàn bộ nhân…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving skill).
 • Kỹ năng giải quyết xung đột (nội bộ và đối ngoại).
 • Có khả năng tìm kiếm, tuyển dụng, phỏng vấn các nhân viên…
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Responsible for managing, leading and supervising work to achieve goals.
 • Responsible for regional performance indicators, productivity…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Construction Site supervision (Quality, Volume, Safety Environment).
 • Support the Project/Design Manager in the Design Phase of the…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập thông tin thị trường, xu hướng thời trang thể thao, cập nhật công nghệ mới về nguyên liệu, phụ liệu để đưa ra các gợi ý, báo cáo định kỳ về nhu cầu của…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng bảo trì.
 • Xây dựng SĐTC, MTCV, giao việc và giám sát NV thực hiện công việc hiệu quả.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Understand clients'' business and generate new ideas for proposals that meet client’s needs and expectations.
 • Collaborate and work with Account Services team to…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ khí/Kỹ thuật ứng dụng.
 • Perform engineering calculations with respect to strength of materials, speeds, horsepower, temperature, pressure, force, etc. as…