Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kỹ năng đọc các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, hoàn công hệ thống kỹ thuật;
 • kỹ năng đọc các hồ sơ kỹ thuật, catalogue thiết bị;
 • Kỹ sư trưởng / Chief Engineer.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kết hợp và hỗ trợ kỹ thuật với tất cả các bộ phận.
 • Phát triển và duy trì các kế hoạch QA.
 • Đánh giá và hỗ trợ các quy trình kiểm tra thông qua các công cụ hỗ trợ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chào giá, tư vấn kỹ thuật, cung cấp hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu của dự án.
 • Làm việc với các nhà máy Daikin về kỹ thuật, đánh giá.
 • J5532 - Công ty tuyển dụng:
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Có kinh nghiệm 5 năm trở lên làm trong mảng quy trình kỹ thuật (PE) tại nhà máy qui mô lớn.
 • Vai trò quy trình kĩ thuật của công ty như sau:
 • Đầu dọc thẻ từ tính;
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tạo thông số kỹ thuật theo yêu cầu và giải thích chính xác cho khách hàng và các thành viên trong team.
 • kỹ năng quản lý dự án.
 • Có kiến thức về Agile, Scrum.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Biên dịch tài liệu kỹ thuật, các yêu cầu từ Nhật.
 • Thiết kế và quản lý dự án phát triển phần mềm (bắt đầu từ hệ thống quản lý sản xuất).
 • Nộp hồ sơ như thế nào.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đảm bảo các test case, diagnostic program và thông tin kỹ thuật liên quan.
 • kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực :
 • Duy trì liên lạc với khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phụ trách quy trình và kỹ thuật test.
 • Kinh nghiệm trong kỹ thuật test đa thể loại và thiết kế test cases.
 • Phụ trách cải thiện kỹ năng test cho các thành viên bộ…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hướng dẫn kỹ sư người Việt kỹ thuật và cách thức làm việc.
 • Quản lý các team và nhân viên, kiểm tra tiến độ dự án theo kế hoạch.
 • Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khảo sát, điều tra về các Công ty Nhật bao gồm:
 • Tình trạng tài chính, Danh tiếng;
 • Tiếng Anh tốt, tiếng Nhật tương đương N1.
 • Địa điểm làm việc Flexible.