Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 73 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tạo thông số kỹ thuật theo yêu cầu và giải thích chính xác cho khách hàng và các thành viên trong team.
 • kỹ năng quản lý dự án.
 • Có kiến thức về Agile, Scrum.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tốt nghiệp ĐH các ngành kỹ thuật.
 • Nhận chỉ thị từ tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về mọi mặt hoạt động sản xuất của công ty.
Easily apply
 • Có kiến thức về sản xuất hoặc kỹ thuật sản xuất.
 • Chỉ đạo và quản lý các công việc của phòng sản xuất.
 • Thúc đẩy thành lập kế hoạch sản xuất.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đảm bảo các test case, diagnostic program và thông tin kỹ thuật liên quan.
 • kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực :
 • Duy trì liên lạc với khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hướng dẫn kỹ sư người Việt kỹ thuật và cách thức làm việc.
 • Quản lý các team và nhân viên, kiểm tra tiến độ dự án theo kế hoạch.
 • Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên đặc điểm kỹ thuật được phân tích.
 • Phát triển và bảo trì hệ thống web cho doanh nghiệp bán lẻ của Nhật.
Đồng Nai
 • Kỹ sư Cơ, hoặc Kỹ sư điện.
 • Kỹ sư M&E (M&E Engineer).
 • Nam, tốt nghiệp các trường Đại Học Bách Khoa, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công Nghiệp.
Đồng Nai
Easily apply
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư xây dựng của ĐH Bách Khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Tôn Đức Thắng, Đại học Công nghiệp.
 • Triển khai bản vẽ thi công tại công trình.
Đồng Nai
Easily apply
 • Kỹ sư Cơ, hoặc Kỹ sư điện.
 • Nam, tốt nghiệp các trường Đại Học Bách Khoa, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công Nghiệp.
 • 3 năm, đọc hiểu tốt bản vẽ.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Biên dịch tài liệu kỹ thuật, các yêu cầu từ Nhật.
 • Thiết kế và quản lý dự án phát triển phần mềm (bắt đầu từ hệ thống quản lý sản xuất).
 • Nộp hồ sơ như thế nào.
Overall, how relevant are these jobs?