Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

THÔNG DỊCH DỰ ÁN

Easily apply
  • Là công ty kỹ thuật chuyên về thực phẩm, dược phẩm;
  • Thông dịch giữa người Nhật và người Việt ở công trường.
  • Công việc tổng vụ ở công trường ( như là quản lý hóa…
» Create your CV - It only takes a few seconds