Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
I Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Quản lý & update hệ thống PDA Jig.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
I Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp khối Kỹ thuật:
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Có kinh nghiệm về kỹ thuật máy tại các khối sản xuất điện tử ( có kinh nghiệm về máy SMT là 1 lợi thế).
I Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Thiết kế Jig, Máy new model.
 • Cải tiến Jig, Máy công đoạn theo yêu cầu của cấp trên.
 • Quản lý cost, vendor, version Drawing.
I Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Làm việc ở phòng kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật cải tiến;
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
I Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Làm việc ở phòng kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật cải tiến;
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
I Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • HCNS, Cơ điện, Sản xuất, Chất lượng (chủ yếu biên dịch), kỹ thuật.
 • Làm việc tại Phòng ban:
 • Biên phiên dịch tiếng Hàn theo yêu cầu được giao.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?