Kỹ Thuật jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bắc Ninh (undo) Dreamtech Việt Nam (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8 jobs
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Báo cáo nhập xuất vật tư sản xuất.
 • Sử dụng hệ thống SAP, MES.
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Kinh nghiệm trên 1 năms kỹ thuật SMD/SMT tại các công ty điện tử.
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng…
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Phụ trách công việc mua hàng cho bộ phận.
 • Từ 23 đến 35 tuổi.
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo tốt;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo tốt;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo tốt;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo tốt;
 • Sử dụng thành thạo SAP, MES.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo tốt;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds