Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 104 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Bảo Trì - Sửa Chữa,Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - thứ 7 (nghỉ 02 thứ 7/tháng):
 • 7:30 - 16:30 (chỉ làm giờ hành chính không đi ca).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Cơ Khí,Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Cơ Khí,Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Không cần kinh nghiệm, ưu tiên các bạn mới tốt nghiệp…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Phụ trách về Kỹ thuật Sản xuất liên quan đến máy móc thiết bị công ty như:
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điện - điện tử, điện tử truyền thông, cơ khí, điện công…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Bảo Trì - Sửa Chữa,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Lập kế hoạch bảo trì, vận hành các thiết bị, máy móc điện tử trong công ty.
 • Bảo trì máy móc, điện trong công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Phụ trách về Kỹ thuật Sản xuất liên quan đến máy móc thiết bị công ty như:
 • Cơ Khí,Cơ Điện,Kỹ Thuật Điện/Điện tử.
 • Bảo trì thiết bị máy móc.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
 • Đào tạo và hỗ trợ công nhân.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Chịu trách nhiệm về Kỹ thuật Sản xuất (máy móc):
 • Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ công ty Mẹ và hướng dẫn lại (sẽ làm việc trực tiếp với chuyên gia Nhật).