Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Hà Nội
  • Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm:
  • Kỹ năng báo cáo tổng hợp.
  • Kỹ năng quản lý dự án tốt;
  • kỹ năng lập trình java hoặc .NET.
  • kỹ năng đàm phán hợp đồng tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds