Kỹ Thuật jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 106 jobs
Hà Nội
 • (ii) 01 Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật thẻ (Nhóm Công nghệ thẻ và Hỗ trợ kỹ thuật);
 • (iii) 01 Chuyên viên Kiểm thử (Nhóm Công nghệ thẻ và Hỗ trợ kỹ thuật);
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý), áp dụng điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5…
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý), áp dụng điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5…
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý), áp dụng điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5…
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý), áp dụng điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5…
Hà Nội
 • Bản sao Giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (không nhận ảnh kỹ thuật số).
 • kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục.
 • Số lượng và vị trí tuyển dụng:
Hà Nội
 • Bản sao Giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (không nhận ảnh kỹ thuật số), 02 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc.
 • 01 Nhân viên Giao dịch viên.
Hà Nội
 • kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
 • kỹ năng tự nghiên cứu.
 • ÜYêu cầu về kiến thức, kỹ năng.
 • kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý), áp dụng điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5…
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý), áp dụng điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên hoặc 2,5…