Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 101 jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự new

VT DL DV TM PHÚ THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai các chương trình xây dựng văn hóa công ty theo chủ trương được duyệt.
 • Có kinh nghiệm xây dựng KPIs , văn hóa công ty, và mạnh về tuyển dụng – đào tạo…

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC LOGISTICS
Bình Dương
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng quy trình tuyển dụng.
 • Xây dựng và triển khai chính sách tuyển dụng phù hợp với Công ty từng giai đoạn.
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý hồ sơ.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự new

Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
Đồng Tháp
 • Tư vấn, tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trong Nhà máy.
 • Trao đổi kỹ hơn trong phỏng vấn.
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

FindTalent's Clients
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự:
 • Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/kỷ luật đối với CBNV,…

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng văn hóa, quan hệ nhân sự trong Công ty.
 • Nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát triển, luân chuyển, điều động và thay thế nhân sự.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH F&B Paradise
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng, kiện toàn, cải tiến, tổ chức áp dụng hệ thống Quản lý Hành chính nhân sự;

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt...
Hà Nội
 • Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động 5S.
 • Xây dựng phương pháp quản lý văn thư, lưu trữ.
 • 3.Xây dựng chính sách nhân sự.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí á Đông
Thanh Hóa
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp (Năng động - Chuyên nghiệp).
 • Có kiến thức quản trị nguồn nhân lực, kinh nghiệm Xây dựng hệ thống.
 • Kỹ năng giao tiếp & trình bày.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

 • Xây dựng tài liệu huấn luyện.
 • Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo kết quả việc tuyển dụng (Đảm bảo việc tuyển dụng đúng kế hoạch, đúng qui trình, qui định, đảm bảo…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Giấy Khải...
Bình Dương
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, nhân viên các loại phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách, định biên lao động hàng năm theo kế…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự new

Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống quy chế, qui trình, quy định cho Công ty.
 • 12.Tham mưu cho BGÐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
 • 3.Hưởng chế độ phúc lợi:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

NIC's Client
Hà Nam +2 locations
 • Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp.
 • Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên ….
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:
 • Lập ngân sách nhân sự.

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Thương mại Đức Thành
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • + Xây dựng quy trình tuyển dụng.
 •  Tham gia xây dựng, thiết lập các quy định, nội quy.
 • + Xây dựng định biên, kế hoạch, phương án và chi phí tuyển dụng hàng năm.

Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự

Công Nghệ Changshin Việt Nam
Đồng Nai
 • Xây dựng qui chế lương, thưởng, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Xây dựng chiến lược , kế hoạch thực hiện các công việc của phòng và các chế độ chính…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Kangaroo ( Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc)
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Xây dựng và kiểm soát ngân sách Hành chính-Nhân sự của chi nhánh.

Get new jobs for this search by email