Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

Nhà Vườn Khánh Võ
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng.
 • Tham gia xây dựng và thực hiện đánh giá hệ thống chi tiêu KPIs về mức độ hoàn thành công việc.
 • Kỹ năng tin học văn phòng.

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách cho nhân viên.
 • Xây dựng, cập nhật thông tin cho tài liệu đào tạo, hội nhập hiệu quả và phù hợp.

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

Kimmy Group
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
 • Kỹ năng tin học tốt, ngoại ngữ giao tiếp.

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự cho các phòng ban.
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân Hàng (BSS)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình xây dựng hình ảnh tuyển dụng của Công ty.
 • + Xây dựng và duy trì các kênh tuyển dụng, nguồn ứng viên để đáp…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email