Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phân tích, tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng các Ban/Phòng tại Tổng công ty và hỗ trợ các Công ty thành viên trong việc thực hiện hoạt động tuyển dụng…

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG new

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ATP VIỆT NAM
Hà Nội
  • Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.
  • Hà Nội , Quận Ba Đình.
  • Toàn thời gian cố định.

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG new

Công Ty TNHH Thời Trang ATP Việt Nam (D.CHIC)
Hà Nội
  • Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.
  • 131 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.

Chuyên Viên Tuyển Dụng new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xây dựng ngân sách tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng.
  • Phối hợp với phòng ban chuyên môn xây dựng các bài test dành cho công tác tuyển dụng đầu vào.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email