Kỹ Sư Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 198 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các phần mềm, ứng dụng nội bộ của công ty và cho khách hàng.
 • kỹ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề.
 • kỹ năng lập trình tốt và quản lý dự án CNTT.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng các quy trình và quản lý hệ thống phần mềm liên quan đến khối Back Office & nhà hàng.
 • Kỹ năng giao tiếp, đào tạo, định hướng và giải quyết tình huống.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng quy trình lắp ráp các sản phẩm và chuyển giao cho bộ phận Sản Xuất theo quy định.
 • kỹ năng đọc hiểu và sử dụng tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chiến lược/kế hoạch xây dựng bộ phận và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
 • Kĩ năng thiết lập cơ cấu, đào tạo nhân viên, xây dựng chiến lược dịch vụ khách…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng giảng dạy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo ...
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý nhóm tầm 3 – 4 kỹ người Việt.
 • Làm bảng báo giá và giám sát xây dựng hệ thống điện.
 • Thực hiện các công việc dựa theo yêu cầu của các kỹ người Nhật.
Ky Nguyen Vang Consultants
Nghệ An +3 locations
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo điều kiện hoạt động đặc thù của nhà máy.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản trị, xây dựng tốt.
 • Xây dựng kế hoạch đánh giá HCHQ sản phẩm.
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Tổ chức vận hành máy móc thiết bị:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ có ảnh hưởng tích cực tới việc quản lý điều hành.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng truyền đạt, hướng dẫn.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai và thực hiện các hoạt động tập thể theo chính sách tạo động lực, góp phần xây dựng Văn hóa Công ty.
 • Nắm vững kỹ năng điều hành quản lý.