Kỹ Sư Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 80 jobs
Hà Nội
 • Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và các yêu cầu khác của BIDV khi làm thủ tục nộp hồ sơ.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản:
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban và nội dung đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công…
Hà Nội
 • Có khả năng viết, tham gia xây dựng văn bản chế độ của hệ thống (quy trình, quy định, chính sách).
 • Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm:
 • SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • Hỗ trợ/phối hợp với các cán bộ tham gia xây dựng nội dung dự thảo văn…
Hà Nội
 • Xây dựng/phân công và chỉ đạo cán bộ trong Phòng xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
Hà Nội
 • (b) Xây dựng và ứng dụng mô hình.
 • Xây dựng và phát triển mô hình trong quản lý rủi ro thị trường.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, trực…
Hà Nội
 • Đầu mối xây dựng và triển khai ứng dụng khung năng lực;
 • Phối hợp tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ toàn diện;
 • Tham gia công tác khảo thí và tuyển dụng.
Hà Nội
 • Phối hợp thực hiện xây dựng KHKD theo phân công.
 • Đánh giá, nâng cấp, chỉnh sửa, xây dựng mới các ứng dụng công nghệ cho các sản phẩm.
 • (i) Trình độ chuyên môn:
Hà Nội
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác.
 • Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.