Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

[Công ty mới] Trưởng phòng hành chính nhân sự công ty xây dự...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành xây dựng là ngành sẽ vẫn còn hot trong dài hạn.
 • Kỹ năng tin học văn phòng.
 • Hỗ trợ công việc tuyển dụng.
 • Đảm bảo và quản lý các đồ dùng văn phòng.

Corporate Affairs Supervisor - QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ CH...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng xây dựng niềm tin thông qua đạo đức kinh doanh, tính xác thực và cam kết.
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, sắp xếp công việc.

[Up to $3000] Trưởng phòng hành chính nhân sự cho công ty th...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, áp dụng chính sách và các quy định nhân sự của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự, kế hoạch tuyển dụng cho toàn công ty.
 • Chào đón những ứng viên.

Phó phòng Hành chính Nhân sự cho công ty vận chuyển, giao nh...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhân viên, xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của…

TUYỂN GẤP QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CÔNG TY SẢN...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhân viên, xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của…

[HR Manager/ ~$1200] Cực gấp trưởng phòng hành chính nhân sự...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các công tác xây dựng, tổ chức hệ thống cơ cấu của công ty.
 • kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý điều động nhân sự trong bộ phận.

Trưởng phòng hành chính nhân sự công ty kinh doanh hàng tiêu...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức, thực hiện công tác hành chánh, xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.