Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 2 of 42 jobs

Business Development Executive new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 6/ Phối hợp Admin xây dựng các chương trình Marketing phù hợp cho tất cả các dịch vụ của Group ( Headhunt và Sharecv.vn).
 • Toàn thời gian cố định.

Vice President of Business Division new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch.
 • Xây dựng các chính sách lương, thưởng, hoa hồng.
 • Tổ chức, xây dựng chiến lược bán sản phẩm cho hệ thống.

Head of Admissions Advisory

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào tạo, quản lý & xây dựng đội ngũ Tư vấn tuyển sinh và Telesale;
 • Am hiểu về giáo dục và đào tạo, quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu, truyền thông quảng…

Head of Marketing

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các chương trình marketing cho các ngành hàng/sản phẩm chủ đạo.
 • Xây dựng và đề xuất định hướng marketing cho công ty cho các giai đoạn phát triển khác…

Operational Risk Manager new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • (1) Xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện khuôn khổ, chính sách QLRRHĐ, công cụ quản lý rủi ro hoạt động (RCSA, KRI, BPM…) và xây dựng cơ chế phối hợp…

General Manager Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kết nối các thành viên trong cty để xây dựng một môi trường làm việc team-work & chuyên nghiệp.
 • Kết hợp các phòng ban để tư vấn/ xây dựng bảng báo giá thủ tục…

Property Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng Ngân sách họat động hàng năm trình BGĐ.
 • Đại học chuyên ngành Xây dựng/ Bất động sản/ Kinh tế.
 • Xây dựng Ngân sách hoạt động hàng năm của Tòa nhà trình…

Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing để đạt được mục tiêu chung của Công ty.
 • Xây dựng và quản lý Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM).

GA/HR Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các quy tắc công ty tham khảo ý kiến với người quản lý Nhật Bản.
 • Tính lương, bảo hiểm, thuế.
 • Hướng dẫn cho nhân viên mới.
 • Sắp xếp lịch phỏng vấn.

Mobile Developer

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết kế, xây dựng và đảm bảm mã nguồn đạt được hiệu quả cao.
 • Lập trình ứng dụng Android và iOS theo các dự án của công ty.
 • Có khả năng làm việc độc lập/ nhóm.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.