Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Business Development Executive new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 6/ Phối hợp Admin xây dựng các chương trình Marketing phù hợp cho tất cả các dịch vụ của Group ( Headhunt và Sharecv.vn).
  • Toàn thời gian cố định.

Senior Customer Management Specialist new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm mở rộng…

Operational Risk Manager new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • (1) Xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện khuôn khổ, chính sách QLRRHĐ, công cụ quản lý rủi ro hoạt động (RCSA, KRI, BPM…) và xây dựng cơ chế phối hợp…

Supply Director new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xây dựng và phát triển nguồn cung.
  • Thường xuyên xây dựng và thực hiện chương trình đào đạo chuyên môn cho cấp dưới.
  • Đào tạo chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.