Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 38 jobs

Spa Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, đào tạo xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên, thực hiện quy chế, duy trì xây dựng và phát triển văn hóa phục vụ Khách hàng chuyên nghiệp.

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Tham gia xây dựng mục tiêu và kế hoạch công tác của Ban.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới.

Supply Chain Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhu cầu sản xuất (DP) tháng, quý, năm và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
 • Tư duy logic, có kỹ năng ra quyết định.
 • Kiểm soát toàn bộ kế hoạch:

QC Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng nội bộ để kiểm soát các khâu sản xuất, quy trình sản xuất, ….

Human Resource Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược quản trị nhân sự;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự;
 • Xây dựng lại cơ chế công tác phí;
 • Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc và ra quyết định.

Operation Control Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề.
 • Lập kế hoạch, xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp…

System Admin

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp/thuyết trình tốt, tự tin, làm việc nhóm, quan hệ khách hàng tốt;
 • Thiết kế và thực hiện các hạng mục sau:
 • Quản lý tài liệu cấu hình thiết bị.

Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược Marketing;
 • Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing thổng hợp (branding, sản phẩm, phân phối, ...).

Legal Specialist

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Rà soát xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc kinh doanh BĐS.
 • Luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật Xây dựng, luật KD BĐS.

Chief QC

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, đưa ra các quy trình quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng, các quy trình thẩm định phương pháp kiểm…

Operations Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược ngành Hoa.
 • Xây dựng chiến lược Tài chính.
 • Xây dựng thiết lập bộ máy nhân sự theo mô hình công nghệ 4.0.
 • Hoạch định và điều hành.

Legal Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm lập các dự án đầu tư xây dựng nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Quản lý chung bộ phận Pháp chế Công ty.

Manager of Project Department

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp lĩnh vực chuyên môn/ hoặc Chứng chỉ hành nghề Kỹ định giá xây dựng.

Automation Engineer

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ tự động hóa, Điều khiển và các chuyên nghành có liên quan;
 • Thực hiện chính sách ATLĐ theo nhiệm vụ và quyền hạn của kỹ công trường;

Chief Accountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính.
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng trong ngành xây dựng công trình cầu, đường vốn nhà nước;

Get new jobs for this search by email