Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 90 jobs
 • Kỹ năng nhận biết, xây dựng giải pháp rủi ro, kiểm soát rủi ro.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng các giải pháp có khối lượng giao dịch lớn.
 • Có khả năng, kinh nghiệm trình bày, thuyết phục, xây dựng tài liệu (gồm cả tiếng…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, đàm phán/giải quyết vấn đề.
 • Hiểu biết về áp dụng phân tích dữ liệu trong phát triển sản phẩm, xây dựng quy trình hỗ…
 • Phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện đầy đủ mục tiêu của bộ phận, tham gia xây dựng tài liệu nội bộ, các hoạt động chia sẻ công việc và hoạt động tăng cường…
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác hỗ trợ xây dựng các nền tảng phát triển của GSĐB, ĐBDN.
 • B Kỹ năng chuyên môn.
 • Tham gia, hỗ trợ xây dựng quy trình, hướng dẫn kiểm soát và nâng cao chất…
 • Xây dựng và phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho KH.
 • Thực hiện thống kê và xây dựng mô hình dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có về KH cũng như kết hợp với nguồn dữ…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trách nhiệm trong Xây dựng khung quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp (EA):
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Hỗ trợ, kết hợp với lập trình viên để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu.
 • kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.
 • Quản lý sao lưu / khôi phục Cơ sở dữ liệu.
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, góp phần tạo dựng thương hiệu Tiên Phong – Khác Biệt.
 • Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ…
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nắm vững các kỹ năng thu thập, phân tích nghiệp vụ.
 • Trên cơ sở hiểu biết chuyên môn về các hệ thống công nghệ ngân hàng đang khai thác, chủ động tư vấn cho các…
Overall, how relevant are these jobs?