Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối Vận hành & Công nghệ về công tác quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới (bao gồm cả…
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng giáo trình và đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới.
 • Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ TTTM phù hợp với yêu cầu…
Hà Nội
 • kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động.
 • Tham gia xây dựng nền tảng nghiệp vụ cho công tác thanh toán/quyết toán:
 • kỹ năng làm việc nhóm.
Hà Nội
 • Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu tập trung (Datawarehouse), báo cáo quản trị (BI).
 • Xây dựng, duy trì và cập nhật các tài liệu cấu hình hệ…
Hà Nội
 • Xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động phát ngôn của Ngân hàng.
 • Đề xuất và xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp theo từng thời…
Hà Nội
 • kỹ năng thuyết trình;
 • kỹ năng làm việc đội nhóm;
 • Xây dựng các văn bản về nghiệp vụ của Bộ phận phù hợp với hoạt động thực tế của Ngân hàng và phù hợp với…
Hà Nội
 • Xây dựng các tất cả các tài liệu và công cụ đào tạo, chủ động trong công tác chuẩn bị triển khai khóa học.
 • Kỹ năng về Dịch vụ khách hàng, Quản trị dự án.
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản.
 • Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị thực hiện…
Hà Nội
 • Kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, kiến trúc, xây dựng ...;
 • Có kiến thức, kỹ năng về quản lý nhóm.
Hà Nội
 • Iii.Hướng dẫn nghiệp vụ cho Chuyên viên Dịch vụ KSSV nhằm xây dựng đội ngũ Chuyên viên có kỹ năng chuyên môn tốt để thực hiện các mục tiêu mà Ban lãnh đạo đề ra…