Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 60 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia đề xuất xây dựng quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động đầu tư của ngân hàng;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các đối tượng đầu tư bao…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ cần thu hồi, đôn đốc khách hàng trả nợ theo phương án đã xây dựng;
 • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp báo cáo;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tối ưu hóa, xây dựng, cải tiến các quy trình quản lý tài sản trong nội bộ và với các Đơn vị đảm bảo tránh thất thoát và đạt hiệu quả trong quản lý.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và góp ý các văn bản, chính sách nhân sự của NCB;
 • Kỹ năng phỏng vấn, đàm phàn;
 • Kỹ năng quản lý và khai thác thông tin;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia các dự án tạo nguồn, xây dựng các công cụ tuyển dụng;
 • Tham gia xây dựng và góp ý các văn bản, chính sách tuyển dụng và nhân sự của NCB;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn;Đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh;Tư duy tốt, có kỹ năng làm việc nhóm;Yêu thích nghề lập trình.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp báo cáo;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • kỹ năng đánh giá con người nhanh, chính xác;
 • kỹ năng phân tích, đàm phán, đánh giá, quản lý, điều hành;
 • Kiểm tra, giám sát công tác văn phòng: