Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

Trưởng phòng Hành chính

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Quản lý công tác văn thư lưu trữ:
 • Tổ chức lưu trữ tập trung văn bản, tài liệu, hồ sơ dự án.
 • Quản lý thông tin nhân sự.

Chuyên viên cao cấp Giám sát thi công Hạ tầng

MTalent
Hà Nội
16.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến xây dựng;
 • Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
 • Am hiểu về tổ chức:

Chuyên viên cao cấp Điện, điện nhẹ

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng MTLV văn minh, văn hoá cao theo bộ tiêu chí MTLV của Tập đoàn.
 • Xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, hướng dẫn cụ thể theo bảng quy hoạch tổng thể.

Chuyên viên Tuyển dụng

MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển hệ thống cộng tác viên Tuyển dụng.
 • Tham gia xây dựng các chính sách tuyển dụng, hướng dẫn kèm cặp nhân viên mới của Công ty.

CVCC Ban Kiểm soát chi phí Tập đoàn

MTalent
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm theo dõi và quản lý hợp đồng xây dựng, dự toán xây dựng.
 • 01 phụ trách lấy giá xây dựng).
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế…

CVCC Phát triển sản phẩm và quan hệ đối tác

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
 • Có khả năng xây dựng, thiết lập các mối quan hệ đối nội, đối ngoại, nhiệt tình trong công việc.

Chuyên viên chính Chính sách và Quản lý danh mục

MTalent
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai xây dựng chính sách tín dụng của FCCOM:
 • Đề xuất và xây dựng các chỉ tiêu quản lý danh mục.
 • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy trình, quy định…

CVCC Quản lý thiết kế quy hoạch và cảnh quan

MTalent
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kiến trúc công trình, quy hoạch, xây dựng.
 • Phối hợp, hỗ trợ bộ phận hạ tầng kỹ thuật xử lý thiết kế trong giai đoạn…

[BYL] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Hà Nội
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ;
 • Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển KH mới.
 • Kỹ năng thẩm định khách hàng;
 • (áp dụng với RM cấp 2/3).

Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp

MTalent
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện đúng kỹ năng giao tiếp và quy trình giải quyết khiếu nại và thắc mắc của KH.
 • Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, săn sóc cơ sở vật chất,…