Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 3 of 39 jobs

CVC Chính sách rủi ro tín dụng bán lẻ

MTalent
Hà Nội
 • Đề xuất xây dựng Khung quản lý rủi ro của MSB;
 • Xây dựng và đề xuất cấu trúc hệ thống các quy định nội bộ về QLRR của MSB:
 • Kỹ năng viết tốt, chuẩn xác ;

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh khách sạn

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo từng thời kỳ.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
 • Kỹ năng tiếp cận, khai thác khách hàng tốt.

Chuyên viên cao cấp Quản lý bảo hiểm

MTalent
Hà Nội
 • Có kiến thức về dự án, tài sản, xây dựng.
 • Nghiên cứu, xây dựng các chính sách/quy trình bảo hiểm của Tập đoàn:
 • Thực hiện việc mua sắm bảo hiểm theo quy trình.

Chuyên viên cao cấp Công nghệ thông tin vận hành

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của đơn vị và quản lý triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Chuyên viên cao cấp Quản lý vận hành khu dân cư

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống quy trình, quy chế, hướng dẫn để phục vụ việc vận hành.
 • Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong…

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng cá nhân cấp 1

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định.
 • Kỹ năng khái quát vấn đề.
 • kỹ năng phân tích tình huống.
 • Kỹ năng truyền đạt hướng dẫn công việc.

Giám đốc Thúc đẩy bán sản phẩm ngoại tệ và phái sinh

MTalent
Hà Nội
 • Khả năng giao tiếp & truyền thông, Khả năng xây dựng mối quan hệ.
 • Phối hợp với các khối, phòng ban liên quan, chi nhánh để xây dựng các chương trình thúc đẩy…

CVC/ CVCC Chính sách tài sản bảo đảm

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý TSBĐ phục vụ cho quá trình xây dựng báo cáo và phân tích danh mục.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng…

Giám đốc Kinh doanh Bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc EB, SOE và NH QLTD.
 • Phối hợp với các bên liên quan xây dựng mô hình bán hàng, triển khai trên kênh…

Chuyên viên cao cấp Phát triển giải pháp Bất động sản

MTalent
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Có văn hóa & kỹ năng hành xử;
 • Tìm hiểu yêu cầu của người sử dụng, phân tích yêu cầu và xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng.
 • Hỗ trợ cho người dùng:

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?