Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 4 of 46 jobs

Chuyên viên cao cấp Công nghệ thông tin vận hành

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của đơn vị và quản lý triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

CVC Chính sách rủi ro tín dụng bán lẻ

MTalent
Hà Nội
 • Đề xuất xây dựng Khung quản lý rủi ro của MSB;
 • Xây dựng và đề xuất cấu trúc hệ thống các quy định nội bộ về QLRR của MSB:
 • Kỹ năng viết tốt, chuẩn xác ;

Chuyên viên cao cấp An ninh Khách sạn

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng tài liệu đào tạo.
 • Xây dựng nội dung và kế hoạch đào tạo:
 • Xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo.
 • Xây dựng công cụ đánh giá kết quả đào tạo.

Chuyên viên chính Quản lý và Phát triển sản phẩm

MTalent
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức và có khả năng hướng dẫn về công tác xây dựng và phối hợp xây dựng hoàn thiện các quy trình, chính sách.
 • Vai trò và mục tiêu:
 • Am hiểu về sản phẩm:

CVC/ CVCC Truy dấu khách hàng

MTalent
Hà Nội
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Xây dựng và củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ công tác quản lý và thu hồi nợ và tìm kiếm thông tin Khách hàng:

CVC Quản trị nghiệp vụ tín dụng

MTalent
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ công tác vận hành tín dụng tại các đơn vị liên quan.
 • Backup dự phòng cho các đơn vị trong Khối.

CVC Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng

MTalent
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ công tác vận hành tín dụng tại các đơn vị liên quan.
 • Backup dự phòng cho các đơn vị trong Khối.

Chuyên viên chính Giám sát rủi ro hoạt động

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng và quản lý danh mục rủi ro trong TNG.
 • Kỹ năng kiểm soát, giám sát.
 • Kỹ năng đánh giá vấn đề.
 • Nhận diện rủi ro hoạt động cấp chức năng:

Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên

MTalent
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ;
 • Xây dựng, mở rộng, quản lý và phát triển danh mục KHƯT được giao;
 • Kỹ năng thẩm định khách hàng;
 • Quản lý chất lượng dịch vụ:

Chuyên viên cao cấp Phân khúc khách hàng thương mại

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp, truyền thông, thuyết phục, xây dựng & duy trì quan hệ.
 • Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chính sách khách hàng.
 • Am hiểu tổ chức MSB: