Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 2 of 47 jobs

Chuyên viên cao cấp Điện, điện nhẹ

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng MTLV văn minh, văn hoá cao theo bộ tiêu chí MTLV của Tập đoàn.
 • Xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, hướng dẫn cụ thể theo bảng quy hoạch tổng thể.

CVCC/ Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ

MTalent
Hà Nội
 • Thu thập đầy đủ các thông tin từ yêu cầu người dùng, phân tích làm rõ yêu cầu với người dùng, từ đó xây dựng tài liệu chi tiết đặc tả yêu cầu và truyền tải sang…

CVCC Quản lý thiết kế quy hoạch và cảnh quan

MTalent
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kiến trúc công trình, quy hoạch, xây dựng.
 • Phối hợp, hỗ trợ bộ phận hạ tầng kỹ thuật xử lý thiết kế trong giai đoạn…

CVCC Phát triển sản phẩm và quan hệ đối tác

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
 • Có khả năng xây dựng, thiết lập các mối quan hệ đối nội, đối ngoại, nhiệt tình trong công việc.

Giám đốc Phát triển giải pháp công nghệ số

MTalent
Hà Nội
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng và quản lý chất lượng công tác xây dựng - triển khai các phần mềm;
 • Năng lực hành vi/thái độ:

NV/CV Quản lý và Thu hồi nợ qua điện thoại

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ của nhóm nợ/địa bàn/khách hàng được giao.
 • Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình thu hồi nợ qua điện thoại;

Chuyên viên cao cấp Giám sát thi công Hạ tầng

MTalent
Hà Nội
16.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến xây dựng;
 • Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
 • Am hiểu về tổ chức:

Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài

MTalent
Hà Nội
 • Định kỳ đánh giá, ra soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phôi hợp với các các bộ phận phát triên sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để…

CVCC Quản trị mạng & An ninh thông tin

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống mạng và an ninh thông tin cho tất cả các dự án công nghệ.
 • Tham gia đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống mạng và an ninh…

Chuyên viên cao cấp Phân tích và báo cáo rủi ro

MTalent
Hà Nội
 • Trực tiếp xây dựng, thực hiện các báo cáo tín dụng gửi Ngân hàng nhà nước.
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch Nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng theo sự phân công.