Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs

Giám đốc Kinh doanh cho thuê văn phòng

MTalent
Hà Nội
 • Sàng lọc và xây dựng database khách hàng tiềm năng và xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh:
 • Đề xuất xử lý (nếu có).

Digital Community Specialist

MTalent
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Khả năng xây dựng và phát triển cộng đồng trên môi trường số.
 • Khả năng phân tích để có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu khách…

[BYL] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Hà Nội
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ;
 • Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển KH mới.
 • Kỹ năng thẩm định khách hàng;
 • (áp dụng với RM cấp 2/3).

Giám đốc Quan hệ KHDN vừa và nhỏ

MTalent
Hà Nội
 • Khả năng đàm phán, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ.
 • Triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu:
 • Phát triển khách hàng mới:

Chuyên viên cao cấp Công nghệ thông tin vận hành

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của đơn vị và quản lý triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Giám đốc Ban quản lý chung cư

MTalent
Hà Nội
 • Tổ chức đánh giá, xếp loại và phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển CBNV.
 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn, quy định của…

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ;
 • Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển KH mới.
 • Kỹ năng thẩm định khách hàng;
 • (áp dụng với RM cấp 2/3).

Chuyên viên chính Kiểm thử

MTalent
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử, điều kiện kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;
 • Xây dựng kế hoạch kiểm thử cho các dự án được phân công nhằm đảm bảohoạt động kiểm…

Chuyên viên cao cấp Điện, điện nhẹ

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng MTLV văn minh, văn hoá cao theo bộ tiêu chí MTLV của Tập đoàn.
 • Xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, hướng dẫn cụ thể theo bảng quy hoạch tổng thể.

Chuyên viên cao cấp Giám sát thi công Hạ tầng

MTalent
Hà Nội
16.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến xây dựng;
 • Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
 • Am hiểu về tổ chức:

Chuyên gia Phát triển và Khai thác ứng dụng

MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo cả bốn kỹ năng Nghe/Nói/Đọc/Viết bằng tiếng Anh.
 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng đối với các dự án công nghệ, phân bổ nguồn lực để thực hiện…

CVCC Quản trị chiến lược

MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng danh mục hành động và lộ trình triển khai chiến lược tại MSB:
 • Kỹ năng giao tiếp & đàm phán;
 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập và phân tích…

Chuyên viên chính Quản lý và Phát triển sản phẩm

MTalent
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức và có khả năng hướng dẫn về công tác xây dựng và phối hợp xây dựng hoàn thiện các quy trình, chính sách.
 • Vai trò và mục tiêu:
 • Am hiểu về sản phẩm:

Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên

MTalent
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ;
 • Xây dựng, mở rộng, quản lý và phát triển danh mục KHƯT được giao;
 • Kỹ năng thẩm định khách hàng;
 • Quản lý chất lượng dịch vụ:

CVC Quản trị nghiệp vụ tín dụng

MTalent
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ công tác vận hành tín dụng tại các đơn vị liên quan.
 • Backup dự phòng cho các đơn vị trong Khối.