Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình.
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, kỹ thuật.
 • Hiểu biết về các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng, giải phóng mặt bằng.
KOSY
Hà Nội
 • kỹ năng lãnh đạo, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch.
 • Xây dựng chiến lược bán hàng tạo doanh số.
 • Triển khai chiến lược xây dựng & phát triển thương hiệu Tập…
KOSY
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ.
 • Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ phòng ban chuyên trách xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn…
KOSY
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ sâu rộng trong giới tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, thẩm định dự án.
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • Nắm và áp dụng được các quy phạm pháp luật về Đầu tư xây…
KOSY
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lượng marketing tổng thể.
 • Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và có chiến dịch chăm sóc khách hàng.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, kỹ xây dựng công trình có kinh nghiệm về làm hầm thủy điện ưu tiên các chuyên ngành xây dựng công trình ngầm, xây dựng cầu - hầm.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Điều phối thiết kế cho các Dự án thi công xây dựng.
 • Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng.
 • Thiết kế Quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật của các Dự…
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Quản lý giám sát xây dựng tuyến đường dây truyền tải, điện thi công.
 • Lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, chọn các nhà thầu thi công xây dựng lắp đặt thiết bị thủy…