Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
  • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
  • Kỹ năng làm việc nhóm;
  • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
  • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
» Create your CV - It only takes a few seconds